2012 májusában, hagyományteremtő céllal rendezte meg a Romológia és Nevelésszociológia Tanszék és a Wlislocki Henrik Szakkollégium a „Romológia akkor és most” elnevezésű konferenciáját, ami egyben az első romológus találkozó is volt. Most, 2013. május 10-én ismét megtelt a Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti épületének Alexandra terme, hiszen itt zajlott a II. Romológus Konferencia és találkozó, melyet idén is a szakkollégium rendezett.

A programokat dr. Orsós Anna tanszékvezető asszony kezdte köszöntőjével, melyben üdvözölte a volt hallgatókat, az előadókat, valamint a meghívott szakembereket, majd felkérte prof. Dr. Forray R. Katalint, tartsa meg előadását „Út a siker felé” címmel. A professzorasszony prezentációjában az 1960-as évektől napjainkig tartó, a magyarországi cigány/roma kisebbségről szóló politikai törekvéseket mutatta be, valamint beszélt a hazánkban működő szakkollégiumokról is. A plenáris előadás után diszkusszió következett, melyet dr. Beck Zoltán vezetett. A felkért hozzászólók Bíró Boglárka Ph. D. hallgató, Boros Julianna Ph. D. hallgató, Demeter Endre Ph. D. hallgató, Dr. Fehérvári Anikó valamint Marton Melinda Ph. D. hallgató voltak. A vita során a hozzászólók több témát érintettek, ilyen volt például az elit szakkollégiumban való értelmiségivé válás problematikája, vagy a szakkollégiumok feladatának, céljainak meghatározása. (ld. Ütköző rovatunkat – a  szerk.)

A diszkusszió után a résztvevők három szekció, a nyelvi, a társadalmi tanulmányok valamint a nevelésszociológia szekció előadásait látogathatták, hallgathatták meg.

A nyelvi szekció vezetője Dr. Bartha Csilla, az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Központjának vezetője, opponense pedig Dr. Huszár Ágnes volt, aki a sokszínű és érdekes előadásokat után értékelve elmondta, hogy az előadók széles palettán mozogtak, és azokkal a problémákkal, melyeket kutatásaikban felvetettek a továbbiakban is foglalkozni kell és érdemes!

A társadalmi tanulmányok szekció vezetését Dr. Ladányi János, a Corvinus Egyetem tanára, opponensi feladatait Dr. Neményi Mária, az MTA Szociológiai Kutatóintézet  munkatársa látták el.

A nevelésszociológia szekció vezetője Dr. Fehérvári Anikó, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa, opponense pedig Dr. Torgyik Judit, a Kodolányi János Főiskola Neveléstudományi Tanszék tanszékvezető helyettese volt. Az előadók ebben a szekcióban is több, fontos témát érintettek. Hallhattunk az alsószentmártoni tanodaprogramról, a Wlislocki Henrik Szakkollégium jelenleg futó programjairól, valamint roma/cigány tanulók jövőbeni kilátásairól.

Zárásként Kalmár Lajos fotóművész kiállítását tekinthették meg a résztvevők.

Az idei konferencia hasonló hangulatban és eredményességgel telt, mint a tavaly először megrendezett elődje. Apró finomodások természetesen voltak, melyek gördülékenyebbé tették az idei programokat. Úgy vélem fontos lenne, ha további esélyt adnánk az ilyesfajta alkalmaknak, és remélem, hogy a konferencia hagyománnyá válik az elkövetkezendő évek során.

Sztranyovszki Zsófia

mentor, WHSz

 

http://dx.doi.org/10.15170/ROM.2014.01.01.18