1. Forray R. Katalin: Cigány diákok a felsőoktatásban

 

Summary

The researchshowsthoseHungarianinitiatives, whichfromthe end of the 1960’s werelookingforsuccessfulsolutions of schoolingGypsychildren and youth. InthelegislationaftertheFall of CommunismtheHungarianGypsiesbecameone of the country’s nationalities: similarlyminorityschoolswereformed. Takingthe Soros Foundation’s exampleshortlyafterscholarshipswerealsogiventothesuccessfulstudents. Inthefollowingperiodpriorityfocus shifted tosolvingpoverty and exclusionissueswithinschools. Todaysuperlativeeducation is gettingspecialattention. Fromthispoint of reference I lookedatthepeoplesdormitorymovement’s goals. Movementsinthe 1930’s and 40’s weregreatlysuccessfulintherise of Hungary’s thenexcludedgroups, thecountrymen. Efforts made intheGypsypopulation’s interest aresimilartotheabovemovement’s.

A tanulmány bemutatja azokat a hazai kezdeményezéseket, amelyek a hatvanas évek végétől megoldást kerestek a cigány gyermekek és fiatalok sikeresebb iskolázására. A rendszerváltás utáni jogalkotásban a hazai cigányság egyike lett a magyarországi nemzetiségeknek: hasonlóan cigány nemzetiségi (kisebbségi) iskolák is alakultak. A Soros Alapítvány mintáját követve hamarosan ösztöndíjat is bevezettek a sikeresen továbbtanulók számára. A következő időszakban a szegénység, a kirekesztettség iskolai problémáinak leküzdése kapott prioritást. Ma pedig különös figyelmet kap a felsőfokú továbbtanulás. Ebben a vonatkozásban tekintettem át a népi kollégiumi mozgalom célkitűzéseit. Az 1930-as és 1940-es évek nagy hatású mozgalma sikereket ért el az akkori Magyarország kirekesztett társadalmi rétege, a szegényparasztság felemelésében. A cigányság érdekében tett erőfeszítések története ezt idézi.

Pages: 1 2