• Romológia folyóirat
 • A lap megjelenik negyedévente
 • Főszerkesztő : Cserti Csapó Tibor
 • Szerkesztőség: Beck Zoltán, Orsós Anna, Varga Aranka
 • Rovatvezetők: Cserti Csapó Tibor, Orsós Anna, Varga Aranka
 • A grafika Szénássy Alex festményének felhasználásával készült 
 • Olvasószerkesztő: Kovács Júlia
 • Kiadja: Wlislocki Henrik Szakkollégium, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Romológiai Kutatóközpont,Pécs
 • Felelős kiadó: Orsós Anna
 • A szerkesztőség címe, elérhetőségei: PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6
  E-mail:
  romologiafolyoirat@pte.hu
 • Web: http://nevtud.btk.pte.hu/menu/103/21
 • ISSN 2064-1257 (Nyomtatott)
 • ISSN 2064-373X (Online)