Közlési feltételek, bírálati folyamat: A Romológia folyóirat csak eredeti, másutt még nem publikált tanulmányokat közöl. A benyújtással a szerző vállalja, hogy írását másutt még nem jelentette meg, párhuzamosan más folyóirathoz nem nyújtja be. A megjelent tanulmányok szerzői jogosultak tanulmányukat a Romológia folyóiratban való megjelenés után másutt (gyűjteményes kötetben, más nyelven stb.) újra közölni. A kéziratokat magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani. Más nyelveken benyújtott kéziratok elbírálásáról a szerkesztőség egyedileg dönt.

A kéziratokat elektronikus formában a folyóirat címére kell beküldeni. A tanulmányok optimális terjedelme 10-20 nyomtatott oldal (25000-50000 karakter). Az angol nyelvű abstract számára kb. 10-15 soros összegzést kell mellékelni angol nyelven.

A beérkezett tanulmányok elbírálása: Valamennyi kézirat anonim lektorálási folyamaton megy keresztül. A kéziratot először a főszerkesztő nézi át, és amennyiben az megfelel a folyóirat elvárásainak, továbbítja a két lektornak (akik közül legalább az egyik külső szakértő, vagyis nem tagja a szerkesztőségnek és a szerkesztőbizottságnak). Az eljárás során mind a lektor, mind a szerző személye ismeretlen egymás előtt. A lektori vélemények alapján a szerkesztők döntenek a tanulmány változatlan formában való megjelentetéséről, az átdolgozásra való felkérésről vagy a kézirat elutasításáról.