Előszó

ALAPPONT

Rayman Julianna – Varga Aranka: Reziliencia és inklúzió

ÜTKÖZŐ

Cserti Csapó Tibor – Orsós Anna: Beszélgetés a szakkollégium elmúlt két évéről, jelenéről, jövőjéről

SZÉLRÓZSA

Forray R. Katalin: Életutak a felsőoktatásban

Galántai László: cigány/roma szakkollégiumok szervezeti és működési szabályzatainak vizsgálata

Vezdén Katalin: Wlislocki Henrik Szakkollégium (Egy komplex szolgáltatás-fejlesztés eredményességének  vizsgálata – a számok tükrében)

Trendl Fanni: A Wlislocki Henrik Szakkollégium tagsága 2013-ban és 2015-ben

Csigi Júlia: Időutazás kutatói eszközökkel

Oláh Anita: A hátrányos helyzetű középiskolások tanulmányi előmenetelét támogató Arany János Kollégiumi Program

KITEKINTŐ

Andl Helga: Hallgatói kutatások a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban

Orsós János: Interpretációs példák a romológia szövegkorpuszának kritikai vizsgálatához

Petrovics Dalma: Szalánta-Németi története a dualizmus korában

Molnár Attila – Rigó Bálint – Konkoly Sándor – Kárász Krisztián József – Horváth Zsuzsanna: Az egyetemi reklámok hatásai pécsi hallgatókra

Greksa Evelin – Szederkényi Attila: Egészségügyi ismeretek és egészségtudatosság/egészségmagatartás  vizsgálata középiskolások körében

Bogdán Angéla: A Gyermekszegénység Elleni Program vizsgálata – Kisvaszar példáján

Csonka Norbert Dávid – Kőszegi Márió: A komplex telepprogram bemutatása a György-telep példáján

Laboda Georgina − Laboda Lilla – Tóth Bernadett – Kőszegi Krisztián: Általános és középiskolai tanulók cigányságra vonatkozó ismeretei egy kérdőíves vizsgálat tükrében

NAPLÓ

Bogdán Melinda: Recenzió a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium 2011/2012- es évkönyvéről

Orsós János Róbert: Recenzió a Jezsuita Roma Szakkollégium 2012/13-as évkönyvéről

KÉPGALÉRIA

Mi vagyunk a világ / We are the world / Noj nyisz