Dr. Bódi Zsuzsanna (1949-2007)  jogász, néprajzkutató, művelődésszervező, a Magyar Művelődési Intézet munkatársa, Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztályának titkára, a Cigány Népművészek Országos Egyesületének alapítója volt.

A 2001-es budapesti „Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet-Európában” nemzetközi konferencia megjelent kötetében Bódi Zsuzsanna, mint konferenciaszervező foglalta össze a közép-kelet-európai térség cigány kultúrával foglalkozó kutatásainak helyzetét, illetve a kutatókra váró főbb feladatokat.

Alapproblémaként fogalmazta meg, hogy a térség országaiban, az állami oktatás keretében követelményként megjelenő kisebbségek kulturális és történelmi megismerésének alapjául szolgáló kutatások hiányosak és ebből következően „… nem megfelelő színvonalú, sok esetben előítéleteket közvetítő oktatási anyagok…” kerülnek használatba. (Bódi 2001:7) A cigány csoportok hagyományainak összegyűjtésével, az ismeretek rendszerezésével, összehasonlító kutatások szervezésével, illetve a kutatási eredmények közreadásával kapcsolatos főbb feladatokat nemcsak megfogalmazta, de aktívan cselekedett is megvalósulásukért. Ezt mutatja a Magyar Művelődési Intézet Roma Hírlevelének működtetése, mellyel a megjelent publikációk bibliográfiai feldolgozását végezte és tette elérhetővé állandóan frissítve a legújabb kiadványokkal.

A Romaart honlap készítésével a zenére, táncra, képzőművészetre, előadó-művészetre és irodalomra vonatkozó anyagok összegyűjtését, elérhetőségét támogatta.

Bódi Zsuzsanna volt munkatársa, Fialovszky Magda (Cigány Tudományos és Művészeti Társaság), a következőképpen írt munkásságáról: „Nagy álma egy Országos Cigány Galéria Szakkönyvtár és Dokumentációs Központ létesítése volt, melynek megalapozásához hosszú évek kitartó gyűjtésével maga is hozzájárult. Minden érdekes és értékes volt számára, ami a cigányokról szólt; a könyvek, folyóiratok, tárgyi emlékek mellett gyűjtött szórólapot, plakátot, képeslapot, amihez csak hozzájutott.”

Dr. Bódi Zsuzsanna halálát követően hagyatékának egy része, a romákkal, cigányokkal kapcsolatos dokumentumok a Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszékére kerültek. Beck Zoltán és két hallgatója személyesen vitték Pécsre a hagyaték e részét, majd egy kurzus keretében szintén hallgatók segítségével valósult meg az írások elhelyezése a tanszéki könyvtárba.

A hagyaték feldolgozását, rendszerezését a Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia doktorandusz hallgatója Máté Mihály kezdte el, azonban 2013-as halálával ez a rendszerező munka megszakadt.

Dr. Bódi Zsuzsanna hagyatékának rendszerezése, kutathatóvá/nyilvánossá tétele, illetve példaértékű munkásságának követése feladat a romákkal, cigányokkal, romológiával foglalkozó személyek számára.

 

 

Irodalomjegyzék, Források:

Bódi Zsuzsanna (szerk.): Cigány néprajzi tanulmányok 10. , Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet-Európában. Magyar Néprajzi Társaság. Budapest, 2001.

Fialovszky Magda: Bódi Zsuzsa http://bit.ly/1sJUBhF (Letöltés ideje: 2014. 09. 01.)

Cigány Tudományos és Művészeti Társaság honlap: http://romale.hupont.hu/2/munkatarsak (Letöltés ideje: 2014. 09. 01.)

Roma-Art honlap: http://c-press.hu/roma-art.html (Letöltés ideje: 2014. 09. 01.)