A folyóirat grafikai arculata Szénássy Alex festményeinek felhasználásával készült.

TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0009

Komplex hallgatói szolgáltatások fejlesztése hátrányos helyzetû hallgatók

részére a Wlislocki Henrik Szakkollégium szervezésében

Ismertető:

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégiummal és Romológiai Kutatóközpontjával közösen új tudományos folyóiratot indít Romológia címmel.

A folyóirat egyrészt a szakkollégium hallgatóinak nyújt lehetőséget arra, hogy tudományos eredményeiket közzétehessék; másrészről kollégáinknak és a Romológiai Kutatóintézetben és más kutatóműhelyekben együttműködő szakembereknek biztosít megjelenési terepet, vitafelületet.

Célunk, hogy a hazai és nemzetközi romológiai kutatóműhelyek, szakemberek között párbeszédet indítsunk, kapcsolatot generáljunk és tartsunk fenn a folyóirat által is.

Az első szám 2013. júniusában jelent meg, a következő lapszámok negyedévente kerülnek az olvasóközönség elé. A papíralapú lapszámok mellett elektronikus felületen is megjelenik a folyóirat.

Minden számot egy-egy témakör köré építünk fel, kvázi kirándulást teszünk az adott vizsgálati területre. Mindegyik számnak lesz egy vendégszerkesztője, a „túravezetőnk”, vele egy „interjút” is közlünk, a téma szakértője ő, akitől egy „kiinduló nagy tanulmány” jelenik meg a lapban az „Alappont” rovatban, ehhez kapcsolódik  „Ütköző” rovatunk, amelyben más szakemberek reagálnak, reflektálnak a felvetett témára. A fő motívumhoz kapcsolódóan további tanulmányok  visznek minket a „Szélrózsa” különböző irányaiba. Tervezünk egy a nemzetközi színtérre „Kitekintő” rovatot, amelyben lehetőleg külföldi példákat, gyakorlatokat, eredményeket kívánunk megismertetni. S hozunk egy „Napló”rovatot is a célból, hogy fontos eseményekről számoljunk be, vagy recenziók formájában megismertessünk értékes irodalmakat, publikációkat.